x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

טיפול רפואי רשלני בקופת חולים

תאריך: 09/08/2011 12:45

רשלנות רפואית של קופות חולים

בעת פציעה, מחלה או כל תסמין מעלה חשד אנו פונים תמיד תחילה לרופא המשפחה בקופת החולים.

רופא המשפחה בקופת החולים, תפקידו לאבחן את המקרה ולזהות במה מדובר. הוא אמור לספק טיפול, בין אם מדובר בבעיה קטנה ונקודתית שניתנת לטיפול פשוט או אם מדובר במקרה שמצריך בדיקה על ידי מומחה או טיפול מעמיק יותר.

ברפואה עניין התזמון והאבחון קריטיים ופעמים רבות אבחון לקוי או טיפול לקוי, ולעיתים אף אם יש עיכוב מיותר במתן הטיפול עלולים לפגוע במטופל, להזיק לו ובמקרים חריגים אף להביא למצבים בלתי הפיכים עד כדי מוות.

במקרים בהם הייתה התרשלות, כלומר איבחון או טיפול לקוי יש מקום לתביעה, ובמקרים כאלה, הגוף הנתבע הוא קופת החולים ואינו הרופא המטפל בדרך כלל.

קופות החולים שיש במדינתינו הן "כללית", "מאוחדת", "מכבי" ו"לאומית" וכל אדם שהוא אזרח מדינת ישראל חייב להשתייך לאחת מהן על פי חוק.

רשלנות רפואית של קופת חולים באה לידי ביטוי באחריות שילוחית, כלומר בכך שעובד של קופת החולים לא עמד בסטנדרט המקצועי הראוי שבו אמור היה לעמוד ועל כך קופת החולים היא זו שתשא באחריות.

מתי ניתן לתבוע את קופת החולים?

את קופת החולים ניתן לתבוע אך ורק במקרים בהם ניתן הטיפול במסגרת קופת החולים או שמדובר בשירות שניתן בקופת החולים דוגמאת טיפול משלים.

תביעת קופת החולים

במקרה של תביעה כנגד רשלנות רפואית של קופת החולים נשיאת האחריות תהיה ביחד ולחוד כלומר, התביעה נעשית כנגד קופת החולים והרופא המטפל.

במידה והתובע נמצא זכאי בקבלת פיצויים, מה שיכול להיות אף הסכום המלא של גובה הפיצויים שאותו יופנו כלפי קופת החולים הנתבעת.

לאחר הפסיקא קופת החולים והרופא המטפל יסדירו ביניהם את התשלומים ואין זה יהיה מענינו של התובע.

היתרון בתביעה מסוג כזה הוא שמתוקף היותה של קופת החולים כגוף רחב היקף גם כח התשלום שלה לנזקים גדול יותר משל רופא.

תהליך התביעה

במקרה בו נעשתה רשלנות רפואית בעת קבלת טיפול רפואי בקופת חולים או מאחד מעובדיה של קופת החולים  מומלץ בחום לפנות לעורך דין מנוסה בתחום בשלבים מוקדמים ככל האפשר.

עורך הדין יפנה את התובע לקבלת חוות דעת מרופא מומחה בתחום. חוות הדעת הזו , תפקידה  להציג סקירה אובייקטיבית של המצב ובה פירוט של המקרה לצד פירוט של הנזקים שנגרמו בעקבות הטיפול הלקוי והרשלני – על בסיס חוות דעת זו עורך הדין יוכל לנבוא את סיכויי התביעה, סדר גודל וכדאיות.

עורך הדין ימליץ האם כדאי לתבוע או לא ואם כן, מה הסיכויים לתביעה ואף סדר גודלם של הפיצויים.

במקרה של תביעת קופת חולים בגין רשלנות רפואית ישנה רמת וודאות גבוה מאוד לקבלת כספי הפיצויים מאחר ומדובר בארגון גדול, ייציב שערוך למצבים כאלה.

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגור



סגור